Home
Naslovna strana
PDF Štampa El. pošta

Centar za stručno osposobljavanje kadrova d.o.o. Beograd, nastao je iz stalne potrebe građana da unaprede sebe, steknu nova znanja, veštine, reše probleme u vezi sa pronalaženjem posla ili zadržavanjem istog.

 

Centar je osnovan 1997. godine, Rešenjem Privrednog suda u Beogradu pod brojem I-fi 1895/97, U svom višegodišnjem poslovanju, Centar je ostvario veoma uspešnu i dugotrajnu saradnju sa brojnim preduzećima i firmama širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kao što su: ''Metal'', BNS ''Inženjering'', Društvo ''Rom'', iz Obrenovca; ''Zavarivač'', ''Alfa-plam, ''Jumko'', ''Simpo'', iz Vranja;'' ''Tipoplastika'', GIP ''Graditelj'', DD ''Zvezda'', iz Gornjeg Milanovca; ''Kramer'', iz Kule; ''Dekor'' iz Sombora; REIK ''Kolubara'' iz Lazarevca; Parking Servis'' iz Novog Sada; AD ''Radijator'', iz Zrenjanina; PIK ''Bečej'', JP Limske Hidroelektrane, Srbija šume, Dom za decu i omladinu ''Vera Blagojević'', iz Bele Crkve; Američki komitet za izbeglice iz Beograda, НVО''ОХVАМ CB'' iz Beograda, ''Beograd vode'', ''Beograd put'', ''Eurocom internasional'', IMT ''Simiotik'', ''Zora-zo d.o.o. Beograd, ABS ''MInel-Trafo a.d. Mladenovac, ’’Udruženje humanost’’, Dom za decu ’’Moša Pijade’’, AD ’’Krušik-Plastika’’, ’’Uradi sam’’ a.d. Beograd, Građevimar Kocić d.o.o. Beograd, ’’Leon’’ d.o.o.Ub, ’’Interspeed’’ a.d., TE ’’Pljevlja’’, Rudnik uglja Pljevlja iz Crne Gore itd.

  • Više hiljada ljudi je kroz Centar stručno osposobljeno za rad za više od 200 zanimanja u okviru 29 struka, organizovanjem brojnih kurseva i obuka.
  • Centar za stručno osposobljavanje kadrova d.o.o. Beograd, obavlja delatnost obrazovanja odraslih, koje nije u sistemu redovnog školskog obrazovanja i nije definisano prema stepenima stručnost, već na nivou kurseva i tečajeva do godinu dana, koji se izvode prema nastavnom planu i programu Centra.
  • Po završetku stručnog osposobljavanja za rad u trajanju do godinu dana, kandidatima se izdaju odgovarajuće DIPLOME i SERTIFIKATI za određeno zanimanje, a u okviru odgovarajuće struke, dok se za proveru znanja stranih jezika i proveru brzine kucanja, izdaju odgovarajuća UVERENJA.
  • Za potrebe teorijske nastave, Centar u svom timu ima veliki broj iskusnih profesora koji garantuju kvalitet u obuci kadrova za različita zanimanja.
 
 

Anketa

Po vama najperspektivnija struka je :
 

Info centar

Ukoliko niste uspeli da pronadjete odgovor na Vaše pitanje, ili su Vam potrebne dodatne informacije, pošaljite nam pitanje i neko od zaposlenih ce Vam u najkracem mogucem roku odgovoriti. Hvala!